Medlemskap

Medlemskap 2024

Hovedmedlem voksen Kr 1010,-

(Av 1010,- så går det 500,- til klubben, 450,- til  Norges Skytterforbund og 60,- til Møre og Romsdal Skytterkrets)

Hovedmedlem ungdom Kr 500,- (under 21 år)

Sidemedlem Kr 500,- (hovedmedlem i annen NSF klubb)

Støttemedlem Kr 300,- (medlem i idrettslaget men ikke aktiv)

Alle må ta sikkerhetskurset for å få skyte med kruttvåpen.

Priser sikkerhetskurs 2024

Voksen Kr 1000,-

Ungdom Kr 500,-

Kampanje i 2024 for damer 1/2 pris Kr 500,-

Baneleie 2024

Pr gang Kr 40,- eller Kr 1600,- for hele 2024

Betales til Vipps #83141

Ungdom har fri baneleie.

Du kan melde deg inn via medlemskap.nif.no eller komme innom på en av våre treninger(onsdag kl.1800)