Medlemskap

Medlemskap 2021

Hovedmedlem voksen Kr 860,-

Hovedmedlem ungdom Kr 500,- (under 21 år)

Husstandmedlem Kr 500,-

Sidemedlem Kr 500,- (hovedmedlem i annen NSF klubb)

Støttemedlem Kr 300,- (medlem i laget men ikke aktiv)

 

Alle må ta sikkerhetskurset for å få skyte med kruttvåpen.

Priser sikkerhetskurs 2021

Voksen Kr 1000,-

Ungdom Kr 500,-

Kampanje i 2021 for damer 1/2 pris Kr 500,-

 

Baneleie 2021

Pr gang Kr 35,- eller Kr 875,- for hele 2021

Ungdom har fri baneleie.

 

Du kan melde deg inn via Rubic medlem eller komme innom på en av våre treninger(onsdag kl.1800)