Medlemskap

Medlemskap 2023

Hovedmedlem voksen Kr 910,-

Hovedmedlem ungdom Kr 500,- (under 21 år)

Sidemedlem Kr 500,- (hovedmedlem i annen NSF klubb)

Støttemedlem Kr 300,- (medlem i idrettslaget men ikke aktiv)

Alle må ta sikkerhetskurset for å få skyte med kruttvåpen.

Priser sikkerhetskurs 2023

Voksen Kr 1000,-

Ungdom Kr 500,-

Kampanje i 2023 for damer 1/2 pris Kr 500,-

Baneleie 2023

Pr gang Kr 40,- eller Kr 1600,- for hele 2023

Betales til Vipps #83141

Ungdom har fri baneleie.

Du kan melde deg inn via medlemskap.nif.no eller komme innom på en av våre treninger(onsdag kl.1800)